Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o.

Rubešova 83/10
120 00 Praha 2
IČ: 27212131
DIČ: CZ27212131

O nás

Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o. byla založena počátkem roku 2005, když jejímu založení předcházela dlouhodobá úzká spolupráce zakládajících společníků v rámci jejich samostatné advokátní praxe. Jsme ryze českou advokátní kanceláří, která zastupuje nejen české, ale i zahraniční subjekty. Díky kontaktům se zahraničními kolegy jsme schopni zprostředkovat či zajistit právní služby i mimo území České republiky.

Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o. poskytuje komplexní právní služby a služby v oblasti mediace a vyjednávání; samozřejmostí je zohlednění daňových aspektů zpracovávaných právních záležitostí, jakož i úzká spolupráce s vybranými soudními znalci, notářem, veřejným dražebníkem a soukromým exekutorem. Naše služby poskytujeme v jazyce českém, slovenském, anglickém a německém.